เรื่องน่ารู้

SHIPPING MARK คืออะไร ?

Shipping Mark มีไว้เพื่อแสดงว่าสินค้านั้นเป็นของตามใบตราส่งใดหรือของใคร และเพื่อให้กระบวนการขนส่งในทุกๆ ขั้นตอนเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว เรียบร้อย ปลอดภัย

รายละเอียด