อัตราค่าบริการ

วิธีคำนวนค่าขนส่ง

วิธีคิดค่าขนส่งสินค้าจะแบ่งเป็น 2 แบบ เราจะคำนวน 2 รูปแบบ แบบใดได้ค่าขนส่งที่มากกว่าเราจะยึดตามแบบนั้น

รายละเอียด